Logistyka budowlana kolei

Dbamy o terminowe zaopatrzenie w materiały przy budowie torów

Logistyka budowlana to kolejny zakres działalności HVLE, w którym dysponujemy wieloletnim ponadregionalnym doświadczeniem.

Zaopatrujemy place budowy torów w materiały budowlane zawsze na czas. Transport maszyn do budowy torów, przygotowywanie lokomotyw (AZ) do pociągów roboczych włącznie z postawieniem do dyspozycji personelu i terminowy dowóz i odbiór materiałów budowlanych należą do głównych zadań logistyki budowlanej HVLE. Nawet najkrótsze czasy przebiegu nie stanowią tutaj żadnego problemu. Specjalnie do transportu zużytych materiałów i odpadów HVLE dysponuje jako specjalistyczny zakład w zakresie utylizacji odpadów zezwoleniem na transport zgodnie z ustawą dotyczącą odpadów oraz recyklingu.