Historia

Historia HVLE

1892 17.08. Założenie spółki akcyjnej Osthavelländische Kreisbahnen (OHKB) przez miasta Nauen, Ketzin, powiat Oberhavel oraz kilka lokalnych fabryk cukru
1893 14.03. Koncesja na czas nieokreślony
04.10. Przejęcie do eksploatacji kolei wąskotorowej Nauen-Ketzin
13.12. z dojazdem do pruskiej kolei państwowej Berlin-Hamburg w Nauen
1904 Obsługa kursów kolei powiatowych Westhavelland na odcinku Röthehof-Brandenburg
1909 01.05. Przejęcie do eksploatacji kolei wąskotorowej Nauen-Velten-Berlin/Spandau
1912 01.05. Przygotowanie i ukończenie odcinka trasy do dzisiejszego dworca Johannesstift w Berlin/Spandau
1923 08.01. Pierwszy kurs linii tramwajowej 120 z Berlin/Spandau do Hennigsdorf
1924 Rozszerzenie sieci odcinków przez nabycie kolejnych odcinków w powiatach Havelland/Oberhavel
1943 Zmiana nazwy spółki na “Osthavelländische Eisenbahn AG”
1946 09.09. Konfiskata/Wywłaszczenie odcinków/urządzeń kolejowych w radzieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech na polecenie Radzieckiej Administracji Wojskowej i późniejsze przekształcenie we własność państwową b. NRD i eksploatacja przez DR - Deutsche Reichsbahn tj. Kolej Państwową b. NRD
1948 30.11. Konfiskata znajdującego się w Berlinie/Spandau majątku zakładowego zgodnie z ustawą nr 52 Rady Kontroli przez brytyjskie władze wojskowe
1950 01.04. Komisaryczne zarządzanie przedsiębiorstwem OHE przez spółkę BVG/Berliner Verkehrs-Gesellschaft
21.08. Wstrzymanie ruchu pociągów osobowych na odcinku Berlin/Spandau –Nauen
1952 03.06. Wstrzymanie ruchu autobusów Berlin/Spandau-Granica miasta (Schönwalde)
1956 01.06. Komisaryczne zarządzanie przedsiębiorstwem OHE przez senatora ds. komunikacji i eksploatacji
1972 12.04. na podstawie ustawy o regulacji stosunków prawnych byłych publicznych podmiotów prawa pozostałą w Berlinie/Spandau część zakładu przemianowano na “Osthavelländische Eisenbahn Berlin-Spandau AG”
1973 Budowa dzisiejszej centrali OHE przy dworcu w Johannesstift z dużym budynkiem administracyjnym i nowoczesną lokomotywownią
1950 – 1997 Ograniczenie ruchu pociągów towarowych na obszarze Berlin-West, transport węgla dla BEWAG Kraftwerk Oberhavel i pociągi zaopatrujące wojsko dla brytyjskich wojsk jako główne źródło przychodów, obsługa dojazdów dla różnych dalszych klientów
1997 Zmiana kursu przedsiębiorstwa – Wstąpienie do branży regionalnego i ponadregionalnego kolejowego transportu towarów
01.05. W ramach “powrotu do Havelland” rozszerzenie działalności gospodarczej o dawną strefę aktywności przez otwarcie “siedziby zakładu Ketzin OHE”
1998 Ponowna zmiana nazwy na “Osthavelländische Eisenbahn AG”
1999 Podjęcie kierownictwa zakładem GVZ Wustermark/Berlin-West
2000 Zakup pierwszej lokomotywy liniowej
2001 Zakończenie transportu węgla wskutek wyłączenia elektrowni Oberhavel z eksploatacji przez BEWAG
2002 01.04. Przejęcie do eksploatacji kolei przemysłowej Premnitz
20.04. Rozpoczęcie transportu materiałów budowlanych z użyciem własnych trakcji według stałego rozkładu jazdy
2004 01.01. Przejęcie kolei zakładowej znaczącego w skali światowej producenta pojazdów szynowych Bombardier w Hennigsdorf pod Berlinem
2005 01.04. Rozpoczęcie kursów w celu transportu kamienia wapiennego dla wiodącego w Niemczech producenta wapna z obsługą stromego odcinka połączenia kolejowego Rübelandbahn w górach Harz
01.06. Rozpoczęcie kursów w celu transportu odpadów osiedlowych dla wiodącego w Niemczech przedsiębiorstwa z branży utylizacji odpadów
2006 Zmiana nazwy na Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft (HVLE)
2008 Przejęcie Rbf Wustermark przez nowo założoną spółkę Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG (rlcw) z większością udziałów HVLE
2009 Rozpoczęcie kursów międzynarodowych
2010 Rozszerzenie kursów międzynarodowych, opracowanie zoptymalizowanego wagonu do transportu towarów sypkich (Faccns) z rozładunkiem pneumatycznym
2011 Rozpoczęcie programów kształcenia kandydatów na mechaników przemysłowych (IHK) z dalszymi kwalifikacjami maszynisty
2014 Luty 2014 – Nadanie certyfikatu bezpieczeństwa części A i części B - System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
2016 Położenie Otwarcie Celle z biurami Bomlitz i Mesmerode
Certyfikacji DIN EN ISO 9001:2015 (zarządzania jakością) & DIN EN ISO 50001:2011 (zarządzanie energią)
2017 Certyfikacja SQAS – Safety and Quality Assessment for Sustainability
2018 17.12. Przeniesienie siedziby spółki do 14641 Wustermark OT Elstal