Lokalizacje

Lokalizacje

Dworzec Berlin Spandau – Johannesstift

Od dziesięcioleci siedziba główna Havelländische Eisenbahn znajduje się w berlińskiej dzielnicy Spandau na stacji Johannesstift. W tej lokalizacji obok Zarządu firmy, administracji i rozległego torowiska z bocznicami załadowczymi znajduje się również dobrze wyposażony warsztat dla lokomotyw i wagonów ze stacją tankowania olejem napędowym.

Tutaj, w punkcie dyspozytury HVLE odbywa się zarządzanie eksploatacją pociągów.

Pracownicy dyspozytury sprawują nadzór nad eksploatacją pociągów i są do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

Oddział w Blankenburg (Harz)

Aby kompetentnie oraz z zachowaniem wysokiej jakości obsłużyć stanowiący wyzwanie stromy odcinek Blankenburg – Rübeland (najbardziej stromy odcinek kolejowego transportu towarów w Europie z pochyłościami ponad 60 ‰) oraz wykonać inne zlecenia, wiosną 2005 r. powołany został oddział w Blankenburg. Zatrudniony w tej lokalizacji zespół pracowników dysponuje nowoczesnym budynkiem administracyjnym z dyspozytornią i własnym warsztatem włącznie ze stacją tankowania olejem napędowym i kanałem inspekcyjnym.

Lokalizacja Celle

HVLE Otwarło w 2016 roku nową lokalizację (biuro terenowe) w Celle z ekspozyturą w Bomlitz i Mesmerode. Zadaniem nowego ośrodka jest rozwój przewozów lokalnych jak i ponadregionalne wsparcie ośrodków w Spandau i Blankenburg/Harz.

Oddział w Henningsdorf

W 2004 r. HVLE przejęło całkowiecie eksploatację bocznicy firmy Bombardier w Henningsdorf znanego na całym świecie producenta pojazdów szynowych. Zakres zadań naszego zespołu pracowników obejmuje zapewnianie całej komunikacji wewnątrzzakładowej w zakładzie w Henningsdorf oraz na odcinku kontrolnym i testowym Henningsdorf – Velten w systemie zmianowym. Wspieramy naszych klientów w realizacji jazd testowych i próbnych nowych pojazdów zaprojektowanych przez przedsiębiorstwo Bombardier. Ponadto realizujemy przewozy nowych pojazdów do klientów końcowych.