Badania i rozwój

Badania i rozwój jako kamień węgielny sukcesu

Jako klucz do sukcesu przedsiębiorstwa Havelländische Eisenbahn postrzegamy stały rozwój naszej techniki oraz wiedzy know-how naszych pracowników. Dzięki utrzymywaniu bliskich stosunków z politechnikami oraz instytutami badawczymi zapewniamy sobie bezustanny transfer wiedzy. Solidarnie wypróbowujemy wynalazki techniczne w ramach projektów pilotażowych – po raz pierwszy w praktycznej eksploatacji.

Działania w kierunku zmniejszenia hałasu lokomotyw spalinowych

Projekt w celu zmniejszenia hałasu lokomotywy spalinowej – Blue Tiger – we współpracy z Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów jak również z Politechniką berlińską.

 • Zoptymalizowanie poziomu hałasu do 7 dB
 • Po przebudowie zachowywanie wszystkich wartości granicznych zgodnie z TSI Noise

Seminaria dokształcające

We Współpracy ze Stowarzyszeniem Niemieckich Kolejowych Szkół Zawodowych (VdEF)

 • Seminaria z użyciem symulatorów jazdy np. do nauki jazdy z opcją oszczędnościową zużycia energii elektrycznej lub oleju napędowego
 • Praktyczne kształcenie maszynistów

Różnego rodzaju projekty badawcze we współpracy z Politechniką berlińską

 • Regularne seminaria na temat hałasu
 • Wypróbowywanie nowo zaprojektowanych detektorów wykolejenia, automatyczne próby hamowania (we współpracy z przedsiębiorstwem Knorr-Bremse)

Bieżące zakresy działalności

 • Projektowanie zoptymalizowanego wagonu do transportu towarów sypkich – Faccns
 • Badanie zachowań zużywania zestawów kół we współpracy z Instytutem Fraunhofera
 • Projekt w zakresie opracowywania systemów wspomagania jazdy
 • Projekt w celu zoptymalizowania aerodynamiki wagonów towarowych
 • Projekt badawczy w celu automatycznego rozpoznawania wagonów z użyciem systemu RFID