od 1892 r. w ruchu

Jesteśmy silni dzięki doświadczeniu! Od chwili założenia w 1892 r. HVLE działa jako prywatne przedsiębiorstwo transportu kolejowego we wszystkich segmentach szynowego transportu towarów.